İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borçların tahsili ve iflas eden şirketlerin mal varlığının tasfiyesi gibi mali konularda hukuki bir düzenlemedir. Bu hukuk dalı, alacaklıların haklarını korumak ve borçluların yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

İcra hukuku, borçlu tarafından ödenmeyen borçların tahsil edilmesi için kullanılır. Alacaklı, bir mahkeme kararıyla, borçlunun mal varlığını haciz etme hakkına sahip olabilir. İcra memurları, borçlunun mal varlığına el koyabilir ve bu malları satışa çıkararak alacaklıların borçlarını tahsil edebilirler.

İflas hukuku ise, bir şirketin iflas etmesi durumunda, şirketin varlıklarının satışı yoluyla alacaklıların borçlarının tahsili için kullanılır. İflas hukuku, şirketin yönetimini alacaklılara devredebilir ve şirketin mal varlığının nasıl yönetileceğini belirleyebilir. İflas süreci, alacaklılar ve borçlular arasında adil bir paylaşım sağlamak için tasarlanmıştır.

İcra ve iflas hukuku, borçların tahsili ve ödenmeyen alacakların korunması için önemli bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalının amacı, alacaklıların haklarını korumak ve borçluların yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, icra ve iflas hukuku ile ilgili süreçler oldukça sıkı bir şekilde düzenlenmiştir ve alacaklıların ve borçluların hakları ve yükümlülükleri açık bir şekilde belirtilmiştir.