Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, piyasa ekonomisinde faaliyet gösteren firmaların rekabet ortamını korumak ve sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapan hukuk dalıdır. Rekabet hukukunun temel amacı, haksız rekabet ve monopolistik faaliyetlerin önüne geçerek, tüketicilerin haklarını korumak ve piyasa ekonomisinde adil rekabet koşullarının oluşmasını sağlamaktır.

Rekabet hukuku, şirket birleşmeleri, devralmalar ve satın almalar, anlaşmalar ve karteller, pazar payı ve fiyat tespiti konularında düzenlemeler yapar. Bu düzenlemeler, piyasa ekonomisinde rekabetin korunmasını, teşvik edilmesini ve haksız rekabetin önüne geçilmesini amaçlar.

Rekabet hukuku, devletler tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanır. Uluslararası düzeydeki uygulamaların en önemlisi, Avrupa Birliği’nin rekabet hukuku düzenlemeleridir. Avrupa Birliği Rekabet Hukuku, AB’nin ortak pazarında adil rekabetin korunmasını, monopolistik davranışların önüne geçilmesini ve tüketicilerin korunmasını amaçlamaktadır. Rekabet hukuku ihlalleri, ulusal ve uluslararası düzeyde ciddi cezalar ve yaptırımlarla sonuçlanabilir.