İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışanların işyerlerindeki hak ve sorumluluklarını, çalışma koşullarını, işe alım sürecini, işten çıkarma sürecini ve sosyal güvenlik haklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku, işyerindeki çalışma ilişkilerine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler, çalışanların işyerindeki haklarını korumakta ve işverenlerin işyerindeki yükümlülüklerini belirlemektedir.

İş hukuku, işverenlerin çalışanlarına yapabileceği her türlü haksız muameleyi engellemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, çalışma saatleri, ücret, izinler, iş sağlığı ve güvenliği, iş sözleşmeleri, işe alım ve işten çıkarma gibi konular düzenlenmektedir.

Sosyal güvenlik hukuku ise, kişilerin yaşamlarındaki sosyal riskleri önlemeyi ve en aza indirmeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda, sağlık sigortası, işsizlik sigortası, emeklilik sigortası, aile yardımları gibi sosyal güvenlik hakları düzenlenmektedir. Sosyal güvenlik hukuku, bireylerin sosyal güvenlik haklarını korumakta ve sağlık, işsizlik ve yaşlılık gibi risklere karşı koruma sağlamaktadır.

İş ve sosyal güvenlik hukuku, çalışanların ve işverenlerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirleyerek, işyerlerinde huzurlu bir çalışma ortamının oluşmasını sağlamaktadır. Bu sayede, çalışanların haklarının korunması, işverenlerin de işlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmeleri mümkün olmaktadır.