Blog, Duyuru, Kararlar

META’nın THREADS İsimli Uygulamayı INSTAGRAM ile Bağlamasına İlişkin Rekabet Kurumu Soruşturma Açılmasına Karar Verdi.

 

İçindekiler

Son günlerde hepimizin duymuş olduğu Threads’in  Instagram ile bağlanması tartışma konusu olmuştu.  Meta Platforms Inc.in, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

 

İçindekiler

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitler ile 23.11.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu tarafından bulguları ciddi ve yeterli bularak; Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına, 23-54/1031-M sayı ile karar verildi.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi hakim durumun kötüye kullanımını düzenliyor. Bu maddeye göre ;

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.” denmiş ve kötüye kullanma hallerinin ne olduğu kanunda aşağıdaki şekilde  sayılmıştır.

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması

Bu kapsamda kanunda sayılı haller değerlendirildiğinde  Threads’in başka bir platform olması karşısında kendisine ait diğer platformlarla bağlantı kurarak bağımsız ancak aynı işlevde başka platformlar karşısında hakimi durumu kötüye kullanıp kullanmadığının nasıl değerlendirileceği merakla beklediğimiz bir konu. Bu değerlendirme piyasada hakim durumda olan şirketlerin başka bir ürün çıkartmaları halinde bunu diğer ürünleri ile bağlayıp bağlayamayacağı noktasında da belirleyici olacak.  Heyecanla değerlendirmeleri bekliyoruz.

 

İçindekiler

Related Posts