Duyuru

Rekabet Kurumu Samsung Soruşturması Gelişmeleri

Rekabet Kurumu Samsung Soruşturması Gelişmeleri devam ediyor. Son bilgilere göre Rekabet kurumu tarafından Samsung hakkında yürütülen soruşturma için sözlü savunma toplantısının 2 Ağustos 2023 tarihinde yapılacağı ilan edildi.

İçindekiler

Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında yeniden satış fiyatı belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiği, bu toplantının yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacağı belirtildi.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 26 Temmuz 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerektiği, sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenlerin toplantıyı online olarak takip edebileceği duyuruldu. Katılmak isteyenlerin ise form doldurması gerektiği belirtildi.