Blog

“Tüketici Gördüğü Fiyattan Alır.” Şehir Efsanesi Mi Yoksa Hukuki Bir Dayanağı Var mı?

Özellikle Kara Cuma gibi indirimin kaos olarak yaşandığı dönemlerde satın alınan ürünün etiket fiyatı ile kasada okunan fiyatın farklı olduğu durumlar karşımıza çıkabiliyor.  Zincir mağazalar başta olmak üzere, işletmeler yaptıkları fiyat değişikliklerini kasaya yansıtmayabildiği gibi etiketlere de farklı yansıtabiliyorlar. Böyle durumlarla karşılaştığımızda “Tüketici gördüğü fiyattan alır.” şehir efsanesi mi yoksa hukuki bir dayanağı var mı?

İçindekiler

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi  şehir efsanesi olarak görülen bu kuralın hukuki dayanağı.  İlgili kanunun “Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması” konulu kısmın “Fiyat Etiketi” başlıklı 54.Maddesi şu şekildedir ; 

(1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.

(2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.

Kanun maddesindeki “Tüketici lehine olan fiyat uygulanır” ibaresi de dikkate alındığında , etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması halinde, hangi fiyat düşükse, tüketiciye düşük olan fiyat uygulanmalıdır.

Bu nedenle tüketicinin gördüğü fiyat üzerinden satın alım yapabileceği bir şehir efsanesi olmamakla hukuki dayanağı da Tüketicinin Korunması Kanunu’dur.

 

Bu nedenle alışver yaparken böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kanundan kaynaklı haklarımızı kullanmak için satıcıya başvurmamız halinde gördüğümüz bedel üzerinden alışveriş yapabiliriz.